dijous, 24 de setembre de 2015

Jo he elegit aquestes 3 optatives: al bloc1: informatica, al bloc2: visula i plastica, i per ultim al bloc3: biologia i geologia.

Informatica la he elegit perque m'agrada tot lo relacionat amb la tecnologia, i em pareix mes interesant que moltes altres optatives ja que ensenya coses que son utils avui en dia.

Visual i plastica em pareix una asignatura molt divertida ja que a mi m'agrada molt dibuixar.

Biologia i geologia sempre ha sigut una de les meves asignatures preferides, per aquest motiu la he elegit.